Belangenbehartiging

Om u een idee te geven van de branchevertegenwoordigende taken die Vertaz vervult, is onderstaande opsomming illustratief voor de sterke betrokkenheid bij de totale branche: groothandel én detailhandel.

 • Keurtec 
  Het kwaliteitskeurmerk van de technische handel. Vertaz heeft KeurTec ontwikkeld om haar leden te ondersteunen bij het streven naar een hogere kwaliteit. Keurtec bevat een scale aan handvatten om uw organisatie verder te professionaliseren.

          Voor meer informatie: www.keurtec.nl

 • Opleidingen
  Vertaz zorgt voor gespecialiseerde vakopleidingen die ontwikkeld zijn voor en door mensen werkzaam in de branche. Via de Stichting Covij (vakopleiding) en ondersteund door het Instituut Midden-en Kleinbedrijf Opleidingen (IMKO) worden tal van specifieke vakcursussen aangeboden. De vakcursussen zijn modern, eigentijds en passen bij de praktijk van vandaag de dag, net als de wijze waarop deze worden aangeboden: via E-learning. De vakopleidingen worden permanent up to date gehouden en, indien mogelijk en gewenst, uitgebreid.

          Vertaz-leden ontvangen een aanzienlijke korting.
          Voor meer informatie http://technischehandel.imko.nl/opleidingen.aspx

 • Nederlands Verbond van de Groothandel NVG
  Het NVG is de overkoepelende ondernemingsorganisatie die de belangen behartigt van   de Nederlandse groothandel en de daaraan gelieerde internationale handel. Zowel       brancheverenigingen als groothandelsondernemingen zijn lid van het NVG. Het NVG is     aangesloten bij VNO-NCW en is daar ook gevestigd, evenals Vertaz.
  Vertaz is aangesloten bij het NVG dat tevens het secretariaat voert voor Vertaz.

          Voor meer informatie:  www.nvg.nl

 • Werkgevers Technische Groothandel WTG
  Hier worden de cao’s voor de gehele branche afgesloten. Daarom is vertegenwoordiging van Vertaz in het bestuur van WTG een noodzaak.

          Voor meer informatie: www.wtg.nl

 • International Hardware Association (IHA)
  Vertaz is lid van deze wereldwijde organisatie.

          Voor meer informatie: www.ihaworldwide.com

 • Nederlands Normalisatie Instituut (NNI)
  Vertaz is betrokken bij technische commissies van het NNI, die o.a. toezien op de normering van hang- en sluitwerk (NEN, project inbraakwerendheid gevelelementen en NEN, project Hang- en sluitwerk CEN/T).

          Voor meer informatie: www.nen.nl 

 • Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
  Vertaz werkt op diverse dossiers samen met het CCV.

          Voor meer informatie: www.hetccv.nl

 • Inkoopcombinaties
  Vertaz heeft goede contacten met alle belangrijkste inkoopcombinaties in Nederland. Eveneens staat Vertaz in verbinding met nationale en internationale verenigingen van fabrikanten, agenten en importeurs.


 • Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)
  Vertaz is nauw betrokken bij het PKVW en zet zich actief in om dit keurmerk actueel en zichtbaar te houden. 

          Voor meer informatie:  https://www.politiekeurmerk.nl/gecertificeerde-producten/

 • EZ-base
  EZ-base is dé elektronische  artikeldatabase. Een webbased platform waarbij vraag en aanbod in de gereedschappen- en ijzerwarenbranche samenkomen. Vertaz is actief betrokken bij EZ-base

          Voor meer informatie: www.ez-base.nl