Financiele voordelen

De belangenbehartiging werkt in het voordeel van de gehele branche. De financiële voordelen voor ondernemers zijn echter uitsluitend en veelal exclusief beschikbaar voor leden van Vertaz. Een greep uit de verschillende diensten en mogelijkheden die geboden worden:

Korting vakcursussen
Leden van Vertaz ontvangen een aanzienlijke korting op de vakcursussen via IMKO.
Voor nadere informatie: http://technischehandel.imko.nl/opleidingen.aspx

Vakblad MIX
Leden van Vertaz ontvangen gratis een abonnement op het vakblad MIX.
Zie ook: www.mixpress.nl

Buma-Sena regeling
Op grond van de wet hebben zowel auteurs als uitvoerenden van muziek recht op een vergoeding indien hun muziek heropenbaar gemaakt wordt. De inning van gelden ten behoeve van de auteurs wordt geregeld door de Buma/Stemra en ten behoeve van de uitvoerenden door Sena.

In veel bedrijven wordt muziek ten gehore gebracht. In deze gevallen is men derhalve Buma/Stemra- en/of Sena-recht verschuldigd.
Het NVG heeft zowel met Buma/Stemra als met Sena een collectief contract gesloten.
De leden van Vertaz kunnen hieraan deelnemen en ontvangen daarvoor 15% korting.

Voor nadere informatie alsmede aanmelding: http://www.nvg.nl/leden/voordelen-lidmaatschap-nvg

 

Bedrijfsverzekeringen
Een breed scala aan bedrijfsverzekeringen op collectieve basis.

Teneinde aangesloten leden in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan een breed scala van bedrijfsverzekeringen op collectieve basis, heeft Meeùs, na overleg met het NVG, besloten om een aparte afdeling op te richten voor de doelgroep Groothandel. Op deze afdeling hebben de medewerkers van Meeùs specifieke kennis van uw branche en dus ook van uw verzekeringsbehoefte. Zo bent u altijd verzekerd van dienstverlening op maat.

Verzekeringsprogramma's groothandel
Meeùs heeft diverse verzekeringsprogramma’s samengesteld in samenspraak met het NVG, de aangesloten brancheorganisaties (o.a. Vertaz) en de afgevaardigde bedrijven. Deze programma’s omvatten het hele spectrum aan bedrijfsmatige en particuliere schadeverzekeringen, pensioenverzekeringen en zorg- en inkomensverzekeringen.

Vertaz-leden kunnen van deze voordelen gebruik maken.
Voor nadere informatie: http://www.nvg.nl/leden/voordelen-lidmaatschap-nvg


Mantelovereenkomsten
Daarnaast heeft Vertaz via het NVG mantelovereenkomsten met o.a.
TNT Express, MKB-adviseurs, TK Advocaten en notarissen Dröge en Van Drimmelen.
Voor nadere informatie: http://www.nvg.nl/leden/voordelen-lidmaatschap-nvg

Pensioenen
De Stichting Pensioenfonds Nederlandse Groothandel SPNG is ook een initiatief van het NVG, waar leden van Vertaz zich bij kunnen aansluiten.
Voor nadere informatie: www.spng.nl

Adviesdiensten
Ook voor eerste lijnsadvies, begeleiding en ondersteuning bij de bedrijfsvoering kunnen leden terecht bij Vertaz.

Leveringsvoorwaarden
Vertaz geeft advies over leveringsvoorwaarden en biedt alle leden een gratis voorbeeld aan. De meest recente versie van de leveringsvoorwaarden kunt u vinden bij het tabblad Documenten.