Rabobank sectorprognose 2017

Dinsdag 4 oktober 2016 bracht de Rabobank de sectorprognose voor 2017 uit. De verwachting is dat de Nederlandse economie in 2017 zal groeien met 1,5%.

Groothandels blijven gevoelig voor schommelingen in de internationale economische omstandigheden. Zeker groothandels die afhankelijk zijn van internationale afzetmarkten worden geraakt door een sputterende wereldecomie. Rabobank verwacht in 2017 een groei van 1,7% voor groothandels.


Lees meer over ontwikkelingen in de groothandel


Tegelijkertijd met het uitbrengen van de Sectorprognoses zijn ook de perspectieven van de diverse branches in de groothandel aangescherpt met een vooruitblik op 2017.

Lees hier de perspectieven van de branches groothandel in computers, kleding, metaal, hout en bouwmaterialen 

 

De rol van de Nederlandse consumptie is in deze groei groter dan voorgaande jaren. De lagere verwachte exportgroei heeft impact op de sectoren die in grote mate afhankelijk zijn van export, zoals de Nederlandse industrie, transport en de groothandel. Voor 2017 verwacht de Rabobank dat huishoudens door de koopkrachtstijging weer wat meer consumeren. Deze stijging van de consumptie is voordelig voor sectoren die met name afhankelijk zijn van de binnenlandse consumptie, zoals de detailhandel en horeca en recreatie. Ook de automotive zal komend jaar een plusje laten zien.

Lees hier de sectorprognoses